RS

Electronic maestro R.Seiliog brings an incredible new live soundtrack to this 1930s silent classic.

‘Earth’ is a Soviet-era poetic masterpiece. Epic montages track the idealistic journey to Communism, in a time before Stalinism changed the focus of the Revolution.

R.Seiliog has composed a brand new soundtrack for this timeless humanist film. Originally commissioned by Pontio Bangor, this unique reimagining brings a new relevance to the movie’s message.

This will be a rare opportunity to catch R.Seiliog’s new soundtrack performed live in a truly cinematic environment.

£12/£10

Part of DIFFUSION: The Revolution Will Not Be Televised, a season of films presented as part of Diffusion Festival.

—–

Mae’r maestro electronig R.Seiliog wedi creu trac sain byw newydd anhygoel i’r clasur mud yma o’r 1930au.

Mae ‘Earth’ yn gampwaith barddonol o’r cyfnod Sofietaidd. Mae darluniau epig yn olrhain y daith idelistig i Gomiwnyddiaeth, mewn cyfnod cyn i Stalin newid ffocws y Chwyldro.

Mae R.Seiliog wedi cyfansoddi trac sain newydd ar gyfer y ffilm ddyniaethol oesol yma. Wedi’i chyfansoddi yn wreiddiol gan Pontio Bangor, mae’r fersiwn unigryw yma yn rhoi perthnasedd o’r newydd i neges y ffilm.

Fe fydd hwn yn gyfle prin i glywed trac sain newydd R.Seiliog yn cael ei berfformio’n fyw mewn amgylchedd gwir sinematig.

£12/£10

Rhan o DIFFUSION: The Revolution Will Not Be Televised, tymor o ffilmiau a gyflwynir fel rhan o Diffusion Festival.

Submit your comment

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message